SATTA MATKA LIVE RESULT
Time Bazar
280-05-168
ADD GAME
08827887126
☞ Madhur Day ☜
570-25-348
☞ Madhur Night ☜
125-88-260
Raj Kalyan Day
124-77-557
Raj Kalyan Night
239-49-379
Milan Day
148-32-345
Milan Night
124-72-255
Rajdhani Day
300-32-679
Rajdhani Night
348-5
☞ KALYAN ☜
188-76-466
☞ Main Mumbai ☜
448-6

Home Page
Matka Chating
New User Registration1) ƊO ƝOƬ USƐ ƁAƊ ƜORƊS OR AƁUSǀƲƐ LAƝƓUAƓƐ ǀƝ ƑORUM.


2) ƊOƝƬ ƤOSƬ ƳOUR ƤHOƝƐ ƝUMƁƐRS OR SǀƬƐ LǀƝƘS.


3) ᗪOᑎT ᑭOᔕT ᘜᙀᙓᔕᔕIᑎᘜ ᗩT ᖇᙓᔕᙀᒪT TIᙏᙓ


4) ƊOƝƬ ƤOSƬ ƜROƝƓ RƐSULƬ


5)Iᖴ YOᑌ ᗪOᑎT ᖴOᒪᒪOᗯ ᔕITᕮ ᖇᑌᒪᕮᔕ Tᕼᗩᑎ, YOᑌᖇ *Iᑭ* ᗯIᒪᒪ ᗷᕮ ᗷᒪOᑕKᕮᗪ ᑭᕮᖇᗰᕮᑎTᒪY
NOTICE
Game Pass Hone Par Guesser Ko Wish Kare
This Is Last Warning To All Members

ONLY GUESSER ENTRY IS FREE
JISKO ID ACTIVE KARNI HAI WOH Call - 08827887126 PAR CALL KARE
Admin Whatsaap Num-08827887126

Name:

Text:

Retype numbers from picture:24-05-2018 4:05 pm ANKUR7276

KALYAN HOT OPEN


8--279-369-224
82-87--80-85


SUP

0-136-370-244
5-168-258-249


03-08--05-00
53-58--55-50Mini jodi
84--89
02--07
52--57


cp.pana-24-29-45

[ United States of America (USA) US 168.235.194.85 ]
BOTTOM GO TOP
.
24-05-2018 4:02 pm khan786

KALYAN
OPEN
FIX

156~~~110

22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222

SUP__7__3__4

JODI _22_27_77_72

SUP_31_37_42_47

278_148_680
223_139_158

Good ***** luck

[ United States of America (USA) US 8.37.232.17 ]
BOTTOM GO TOP
.
24-05-2018 6:40 am khan786

Originally posted by khan786
MUMBAI
CLOSE
FIX

180~~~360

99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999

22222222222222
22222222222222


SUP____7___1__

480_160_380
390_340_560

Good ***** luck


CLOSE 146-11111 PASSSS
CLOSE 146-11111 PASSSS
CLOSE 146-11111 PASSSS
CLOSE 146-11111 PASSSS

[ United States of America (USA) US 8.37.232.17 ]
BOTTOM GO TOP
.
23-05-2018 11:17 pm khan786

MUMBAI
CLOSE
FIX

180~~~360

99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999
99999999999999

22222222222222
22222222222222


SUP____7___1__

480_160_380
390_340_560

Good ***** luck

[ United States of America (USA) US 8.37.232.17 ]
BOTTOM GO TOP
.
23-05-2018 10:23 pm ANKUR7276

Madhur Night Close

5-258-168-357
6-259-358-240

Sup
8-369-279-468
9-360-469-135

===


Milan Night Close

2-147-570-246
3-148-247-139

Sup
9-360-469-135
0-370-136-280


===

Rajdhani Night close

1-470-380-579
7-269-250-179

Sup
8-369-279-468
0-370-136-280


===

Main Mumbai Close

5-258-168-357
6-259-358-240
8-369-279-468
9-360-469-135

Jodi run
01-03-07

[ United States of America (USA) US 168.235.194.146 ]
BOTTOM GO TOP
.
23-05-2018 9:15 pm khan786

MUMBAI
OPEN
FIX


88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888


SUP_3~1~6


670=260=259=245
580=170=790=290


31=81=13=63
36=86=18=68


Good******luck

[ United States of America (USA) US 8.37.232.17 ]
BOTTOM GO TOP
.
23-05-2018 8:26 pm ANKUR7276

Madhur Night otc

5-258-168-56-58-52
6-259-358-65-67-61

Sup
8-369-279-83-85-89
9-360-469-92-94-98

===


Milan Night Open

2-147-570-29-23-25
3-148-247-38-32-34

Sup
9-360-469-92-96-98
0-370-136-01-05-07


===

Rajdhani Night

1-470-380-10-14-16
7-269-250-74-78-70

Sup
8-369-279-83-87-89
0-370-136-01-05-07


===

Main Mumbai Open

1-470-380-10-12-16
3-148-247-38-30-34
4-158-149-47-49-43

Sup
0-370-136-01-03-07

[ United States of America (USA) US 168.235.194.146 ]
BOTTOM GO TOP
.
23-05-2018 6:10 pm khan786


KALYAN
CLOSE
FIX

236=290


1111111
1111111
1111111
1111111
1111111

268=367
6666666
6666666
6666666
6666666
6666666


SUPPORT


140~5~~0~460
780~5~~0~280


Good*****luck

[ United States of America (USA) US 8.37.232.17 ]
BOTTOM GO TOP
.
23-05-2018 4:47 pm ANKUR7276


Cp.pana 28 passs


KALYAN CLOSE

4=149=158=680
8=279=369=468

SUP
3=148=247=139
5=168=258=357


CP.PANA=23-28-35

[ United States of America (USA) US 168.235.194.146 ]
BOTTOM GO TOP
.
23-05-2018 4:15 pm ANKUR7276

KALYAN hot OPEN

1-380-470-579--16-11
6-358-240-259--61-66

Sup


7--250-269-70-75
2--570-147-25-20
Cp.pana-23-28-35Total 7 ya 2

[ Canada CA 47.247.157.57 ]
BOTTOM GO TOP
.
23-05-2018 4:07 pm KISHOR SIR

KALYAN

PANA __677 • 177

0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000000

5555555555555555555
5555555555555555555


Single strong jodi {{ 05 }}

Support :: ••05_50_55_12_14


Good Luck

[ India IN 49.35.91.216 ]
BOTTOM GO TOP
.
23-05-2018 4:06 pm khan786

KALYAN
OPEN
FIX

357~~~456

55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555

Sup__7__0__8

JODI _55_50_70_78

SUP_81_86_07_05

278_477_569
223_224_578

Good ***** luck

[ United States of America (USA) US 8.37.232.17 ]
BOTTOM GO TOP
.
23-05-2018 11:27 am khan786

23-05-2018
☆ बुधवार मतलब ☆

महा धमाका

कल्याण
धमाकेदार चांस

आज का धमाका बुकिंग चालू

बेहतरीन गारंटी चांस

जोड़ी और पत्ती

पूरे 1 दिन का

एडवांस चार्ज ₹ 1100/-

07089453310
07089453310

[ United States of America (USA) US 8.37.232.17 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-05-2018 10:57 pm khan786


MUMBAI
CLOSE
FIX

589=480


2222222
2222222
2222222
2222222
2222222

359=368
7777777
7777777
7777777
7777777
7777777


SUPPORT


680~4~~3~670
130~4~~3~120


Good*****luck

[ United States of America (USA) US 8.37.232.17 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-05-2018 10:37 pm ANKUR7276

MILAN NIGHT CLOSE

5-258-168-357
6-259-358-240
8-369-279-468

SUP
9-360-469-135

===Rajdhani Night Close

4-158-149-680
5-258-168-357
7-269-250-179

Sup
8-369-279-468

===


Main Mumbai Close

1-470-380-579
2-147-570-246
9-360-469-135

Sup
8-279-369-468

[ United States of America (USA) US 168.235.194.59 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-05-2018 9:20 pm khan786

MUMBAI
OPEN
FIX

169~~~466

66666666666666
66666666666666
66666666666666
66666666666666
66666666666666
66666666666666
66666666666666
66666666666666
66666666666666
66666666666666
66666666666666
66666666666666
11111111111111
11111111111111

SUP_____2______7

JODI _67_62_17_12

SUP_71_76_21_26

119_589_368
146_246_359

Good ***** luck

[ United States of America (USA) US 8.37.232.17 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-05-2018 4:54 pm khan786

Originally posted by khan786

KALYAN
OPEN
JODI DHAMAKA

SET 1

++ ++ 37 ++ ++ ++
07 ++ 89 ++ ++ ++
++ 91 ++ ++ 82 ++
++ ++ 93 ++ 38 ++
91 ++ 46 ++ ++ ++
++ 71 01 ++ ++ 60
++ 73 ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ 58 ++ ++
++ 35 ++ ++ ++ ++

SET NOW

++ ++ 28 ++ ++ ++
70 ++ 76 ++ ++ ++
++ 50 ++ ++ 32 ++
++ ++ 62 ++ 38 ++
05 ++ 05 ++ ++ ++
++ 21 54 ++ ++ 59
++ 82 ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ 53 ++ ++
++ ?? ++ ++ ++ ++

STRONG JODI

(( 30 ))(( 03 ))
(( 85 ))(( 58 ))

SUPPORT FAMILY

( 35 )( 53 )( 80 )( 08 )

PANA

689_569_260
346_145_159

Good*****luck


OPEN 479-00000 PASSSSS
OPEN 479-00000 PASSSSS
OPEN 479-00000 PASSSSS
OPEN 479-00000 PASSSSS

=JODI RUN===03===08===

[ United States of America (USA) US 8.37.232.17 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-05-2018 4:36 pm ANKUR7276

OPEN 0000 PASSS
JODI RUN 05-07-00

KALYAN CLOSE

4-158-149-680
5-258-168-357
7-269-250-179

Sup
8-369-279-468

[ United States of America (USA) US 168.235.194.241 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-05-2018 4:20 pm khan786


KALYAN
OPEN
JODI DHAMAKA

SET 1

++ ++ 37 ++ ++ ++
07 ++ 89 ++ ++ ++
++ 91 ++ ++ 82 ++
++ ++ 93 ++ 38 ++
91 ++ 46 ++ ++ ++
++ 71 01 ++ ++ 60
++ 73 ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ 58 ++ ++
++ 35 ++ ++ ++ ++

SET NOW

++ ++ 28 ++ ++ ++
70 ++ 76 ++ ++ ++
++ 50 ++ ++ 32 ++
++ ++ 62 ++ 38 ++
05 ++ 05 ++ ++ ++
++ 21 54 ++ ++ 59
++ 82 ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ 53 ++ ++
++ ?? ++ ++ ++ ++

STRONG JODI

(( 30 ))(( 03 ))
(( 85 ))(( 58 ))

SUPPORT FAMILY

( 35 )( 53 )( 80 )( 08 )

PANA

689_569_260
346_145_159

Good*****luck

[ United States of America (USA) US 8.37.232.17 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-05-2018 3:52 pm ANKUR7276

Kalyan open

4-149-158-680-41-43-46
9-469-360-135-91-98-96


Sup
5-168-258-50-52-55
0-136-370-05-07-00

[ United States of America (USA) US 168.235.194.241 ]
BOTTOM GO TOP
.

Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..17
Display: old first

:=:

Hindi Song
XVIDEOS GAMES
Download the best Android apps on Uptodown
Download Android Game for Free
Phone  Vidmate  9Apps  more