SATTA MATKA LIVE RESULT
Time Bazar
349-66-114
Open [6] Pass
ADD GAME
➡ Khan 786 ⬅
07089453310
☞ Madhur Day ☜
225-90-569
☞ Madhur Night ☜
780-54-257
V.I.P
JODI [ 54 ] PASSSS
Mahanagar Bazar
Close this market
MENU 2
Milan Day
334-09-469
Milan Night
790-62-147
V. I. P
JODI [ 62 ] PASSS
Rajdhani Day
399-10-280
Rajdhani Night
268-62-246
☞ KALYAN ☜
280-02-480
☞ Main Mumbai ☜
160-77-269

Home Page
Matka Chating
New User Registration1) ƊO ƝOƬ USƐ ƁAƊ ƜORƊS OR AƁUSǀƲƐ LAƝƓUAƓƐ ǀƝ ƑORUM.


2) ƊOƝƬ ƤOSƬ ƳOUR ƤHOƝƐ ƝUMƁƐRS OR SǀƬƐ LǀƝƘS.


3) ᗪOᑎT ᑭOᔕT ᘜᙀᙓᔕᔕIᑎᘜ ᗩT ᖇᙓᔕᙀᒪT TIᙏᙓ


4) ƊOƝƬ ƤOSƬ ƜROƝƓ RƐSULƬ


5)Iᖴ YOᑌ ᗪOᑎT ᖴOᒪᒪOᗯ ᔕITᕮ ᖇᑌᒪᕮᔕ Tᕼᗩᑎ, YOᑌᖇ *Iᑭ* ᗯIᒪᒪ ᗷᕮ ᗷᒪOᑕKᕮᗪ ᑭᕮᖇᗰᕮᑎTᒪY
NOTICE
Game Pass Hone Par Guesser Ko Wish Kare
This Is Last Warning To All Members

ONLY GUESSER ENTRY IS FREE
JISKO ID ACTIVE KARNI HAI WOH Call - 08827887126 PAR CALL KARE
Admin Whatsaap Num-08827887126

Name:

Text:

Retype numbers from picture:22-09-2017 11:43 pm SONU CHIKNA

BOM BOM BOMBAY

CLOSE

ONLY


330


330


330


330


6666666666
6666666
6666
66

LIVE RESULT HE SAMJHO

[ United States of America (USA) US 168.235.206.186 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-09-2017 10:01 pm khan786

Originally posted by khan786
MUMBAI
OPEN
FIX


222222=777777
222222=777777
222222=777777
222222=777777
222222=777777
222222=777777


333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888

390=278=170=670
480=223=260=120


23=73=82=32
28=78=87=37


Good******luck


OPEN 160-77777 PASSSS
OPEN 160-77777 PASSSS
OPEN 160-77777 PASSSS
OPEN 160-77777 PASSSS

JODI RUN ===73==78===

[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-09-2017 9:41 pm khan786

MAIN MUMBAI

>-----------------<

160-7

>-----------------<


[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-09-2017 9:28 pm khan786

MUMBAI
OPEN
FIX


222222=777777
222222=777777
222222=777777
222222=777777
222222=777777
222222=777777


333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888
333333=888888

390=278=170=670
480=223=260=120


23=73=82=32
28=78=87=37


Good******luck

[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-09-2017 6:45 pm khan786


!※! LIVE RESULTS !※!


✺ ✧ KALYAN ✧ ✺


─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
280-02-480
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

◉ !❈!✶! !✶!❈! ◉


[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-09-2017 6:08 pm khan786


KALYAN
CLOSE
FIX

139=580


3333333
3333333
3333333
3333333
3333333

189=350
8888888
8888888
8888888
8888888
8888888


SUPPORT


145~0~~5~140
569~0~~5~456


Good*****luck

[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-09-2017 4:45 pm khan786

!※! LIVE RESULTS !※!


✺ ✧ KALYAN ✧ ✺


─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
280-0
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

◉ !❈!✶! !✶!❈! ◉

[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-09-2017 4:28 pm SONU CHIKNA

KALYAN OPEN

STRONG

66666666
66666666
66666666

pana

169

jodi

69

SUP

55555
55555
55555

pana

357

jodi

59

lott loooooo

[ United States of America (USA) US 168.235.206.186 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-09-2017 4:13 pm khan786

KALYAN
OPEN
FIX


111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666


444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999
444444=999999

367=236=248=234
268=137=338=388


40=12=62=90
49=17=67=94


Good******luck

[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-09-2017 3:21 pm Navnit

Klyaan

3489
33
38
88
83
91.90.95.96

[ India IN 27.97.37.199 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-09-2017 1:12 pm Navnit

Congratulations
All 6 word

[ India IN 27.97.37.199 ]
BOTTOM GO TOP
.
22-09-2017 1:12 pm Navnit

Time open
349.6

[ India IN 27.97.37.199 ]
BOTTOM GO TOP
.
21-09-2017 11:12 pm ANKUR7276

MAIN MUMBAI CLOSE

6=358=259=240


SUPOT

1=380=470=579
0=370=136=280CP.PANA=22=27=77

[ Canada CA 47.247.1.170 ]
BOTTOM GO TOP
.
21-09-2017 11:01 pm khan786


MUMBAI
CLOSE
FIX

670=580


3333333
3333333
3333333
3333333
3333333

260=350
8888888
8888888
8888888
8888888
8888888


SUPPORT


145~0~~5~140
569~0~~5~456


Good*****luck

[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.
21-09-2017 9:40 pm khan786


!※! LIVE RESULTS !※!


✺ ✧ MAIN MUMBAI ✧ ✺


─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
360-9
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

◉ !❈!✶! !✶!❈! ◉

[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.
21-09-2017 9:32 pm SONU CHIKNA

BOM BOM BOMBAY

OPEN

STRONG

99999
99999
99999

PANA

469 OR 388

JODI

91


sup

888888

pana

567

khello no missing my game

[ United States of America (USA) US 168.235.206.186 ]
BOTTOM GO TOP
.
21-09-2017 9:18 pm khan786

MUMBAI
OPEN
FIX


111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666
111111=666666


000000=555555
000000=555555
000000=555555
000000=555555
000000=555555
000000=555555

140=457=460=236
690=556=190=137


01=51=60=10
06=56=60=15


Good******luck

[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.
21-09-2017 6:45 pm khan786


!※! LIVE RESULTS !※!


✺ ✧ KALYAN ✧ ✺


─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
160-73-238
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

◉ !❈!✶! !✶!❈! ◉

[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.
21-09-2017 6:26 pm khan786


KALYAN
CLOSE
FIX

334-389


0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

270=450
9999999
9999999
9999999
9999999
9999999


SUPPORT


290~1~~6~240
470~1~~6~790


Good*****luck

[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.
21-09-2017 4:44 pm khan786


!※! LIVE RESULTS !※!


✺ ✧ KALYAN ✧ ✺


─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
160-7
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

◉ !❈!✶! !✶!❈! ◉

[ United States of America (USA) US 168.235.194.200 ]
BOTTOM GO TOP
.

Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..50
Display: old first

:=:

VidMate
Download Android App for Free
Android Games  9Apps  Phone  more