SATTA MATKA LIVE RESULT
Time Bazar
280-05-168
ADD GAME
08827887126
☞ Madhur Day ☜
570-25-348
☞ Madhur Night ☜
125-88-260
Raj Kalyan Day
124-77-557
Raj Kalyan Night
239-49-379
Milan Day
148-32-345
Milan Night
124-72-255
Rajdhani Day
300-32-679
Rajdhani Night
348-5
☞ KALYAN ☜
188-76-466
☞ Main Mumbai ☜
448-6

Home Page
Matka Chating
New User Registration1) ƊO ƝOƬ USƐ ƁAƊ ƜORƊS OR AƁUSǀƲƐ LAƝƓUAƓƐ ǀƝ ƑORUM.


2) ƊOƝƬ ƤOSƬ ƳOUR ƤHOƝƐ ƝUMƁƐRS OR SǀƬƐ LǀƝƘS.


3) ᗪOᑎT ᑭOᔕT ᘜᙀᙓᔕᔕIᑎᘜ ᗩT ᖇᙓᔕᙀᒪT TIᙏᙓ


4) ƊOƝƬ ƤOSƬ ƜROƝƓ RƐSULƬ


5)Iᖴ YOᑌ ᗪOᑎT ᖴOᒪᒪOᗯ ᔕITᕮ ᖇᑌᒪᕮᔕ Tᕼᗩᑎ, YOᑌᖇ *Iᑭ* ᗯIᒪᒪ ᗷᕮ ᗷᒪOᑕKᕮᗪ ᑭᕮᖇᗰᕮᑎTᒪY
NOTICE
Game Pass Hone Par Guesser Ko Wish Kare
This Is Last Warning To All Members

ONLY GUESSER ENTRY IS FREE
JISKO ID ACTIVE KARNI HAI WOH Call - 08827887126 PAR CALL KARE
Admin Whatsaap Num-08827887126

Name:

Text:

Retype numbers from picture:21-07-2018 6:16 pm ANKUR7276

KALYAN HOT CLOSE2-147-570-246
3-148-247-139
9-360-469-135
0-370-136-280

CP.PANA-12-17-67

[ United States of America (USA) US 168.235.194.30 ]
BOTTOM GO TOP
.
21-07-2018 5:58 pm khan786

KALYAN
CLOSE
FIX

450=180


9999999
9999999
9999999
9999999
9999999

159=780
5555555
5555555
5555555
5555555
5555555


SUPPORT


280~0~~4~789
578~0~~4~590


Good*****luck

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
21-07-2018 4:29 pm ANKUR7276

KALYAN HOT OPEN


279,369=87=269,250
369,468=82=147,570


SUPOT JODI
81-86--80--85

[ United States of America (USA) US 168.235.194.30 ]
BOTTOM GO TOP
.
21-07-2018 10:25 am khan786

21-07-2018

☆ शनिवार मतलब ☆

महा धमाका

कल्याण
मेन मुंबई

धमाकेदार चांस

आज का धमाका बुकिंग चालू

बेहतरीन गारंटी चांस

2 OPEN

4 JODI

4 PANA

1 DAY KA

एडवांस चार्ज ₹ 1100/-

1 WEEK KA ₹ 2100/-

केवल WhatsApp

07089453310
07089453310

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-07-2018 11:33 pm DANISH-BHAI

Mumbai close game

Date:-20-7-2018

6_____________8

259_240_150_368
350_260_468_459

Danish Bhai...........

[ United States of America (USA) US 168.235.205.167 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-07-2018 9:43 pm khan786

Originally posted by khan786
MUMBAI
OPEN
FIX


22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222


SUP_7~6~1


129=269=259=470
138=368=358=380


21=71=62=12
26=76=67=17


Good******luck


OPEN 458-77777 PASSSSS
OPEN 458-77777 PASSSSS
OPEN 458-77777 PASSSSS
OPEN 458-77777 PASSSSS

=JODI RUN===71===76===

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-07-2018 9:10 pm khan786

MUMBAI
OPEN
FIX


22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222


SUP_7~6~1


129=269=259=470
138=368=358=380


21=71=62=12
26=76=67=17


Good******luck

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-07-2018 6:18 pm ANKUR7276

KALYAN HOT CLOSE

0==136=370=280
5==168=258=357


SUPOT
7=179=269=250
9=135=360=469

[ United States of America (USA) US 168.235.194.22 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-07-2018 5:59 pm khan786

KALYAN
CLOSE
FIX

450=199


9999999
9999999
9999999
9999999
9999999

159=780
5555555
5555555
5555555
5555555
5555555


SUPPORT


190~0~~4~789
578~0~~4~590


Good*****luck

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-07-2018 4:18 pm khan786

KALYAN
OPEN
FIX


88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888
88888888


SUP_3~2~7


369=256=467=589
170=238=160=147


32=82=23=73
37=87=28=78


Good******luck

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-07-2018 11:04 am khan786

20-07-2018

☆ शुक्रवार मतलब ☆

महा धमाका

कल्याण
मेन मुंबई

धमाकेदार चांस

आज का धमाका बुकिंग चालू

बेहतरीन गारंटी चांस

2 OPEN

4 JODI

4 PANA

1 DAY KA

एडवांस चार्ज ₹ 1100/-

1 WEEK KA ₹ 2100/-

केवल WhatsApp

07089453310
07089453310

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-07-2018 6:30 am khan786

Originally posted by khan786
MUMBAI
CLOSE
FIX

580=148


3333333
3333333
3333333
3333333
3333333

350=134
8888888
8888888
8888888
8888888
8888888


SUPPORT


246~2~~4~239
129~2~~4~347


Good*****luck


CLOSE 446-44444 PASSSS
CLOSE 446-44444 PASSSS
CLOSE 446-44444 PASSSS
CLOSE 446-44444 PASSSS

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
19-07-2018 10:53 pm khan786

MUMBAI
CLOSE
FIX

580=148


3333333
3333333
3333333
3333333
3333333

350=134
8888888
8888888
8888888
8888888
8888888


SUPPORT


246~2~~4~239
129~2~~4~347


Good*****luck

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
19-07-2018 9:22 pm khan786

MUMBAI
OPEN
FIX


999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999


SUP__4~2~7


289=239=269=246
450=347=179=129


92=42=24=74
97=47=29=79


Good******luck

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
19-07-2018 6:29 pm ANKUR7276

KALYAN HOT CLOSE

9=135=360=469


HILA TO
2=147=570=246
4=149=158=680
7=179=269=250

[ United States of America (USA) US 168.235.194.52 ]
BOTTOM GO TOP
.
19-07-2018 4:49 pm khan786

Originally posted by khan786
KALYAN
OPEN
FIX


22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222


SUP_7~0~5


570=250=258=280
255=557=230=578


20=70=02=52
25=75=07=57


Good******luck


OPEN 249-55555 PASSSSS
OPEN 249-55555 PASSSSS
OPEN 249-55555 PASSSSS
OPEN 249-55555 PASSSSS

=JODI RUN====52===57==

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
19-07-2018 4:21 pm khan786

KALYAN
OPEN
FIX


22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222
22222222


SUP_7~0~5


570=250=258=280
255=557=230=578


20=70=02=52
25=75=07=57


Good******luck

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
19-07-2018 11:16 am khan786

19-07-2018

☆ गुरुवार मतलब ☆

महा धमाका

VIP GAME

कल्याण
मेन मुंबई

धमाकेदार चांस

आज का धमाका बुकिंग चालू

बेहतरीन गारंटी चांस

2 OPEN

4 JODI

4 PANA

1 DAY KA

एडवांस चार्ज ₹ 1100/-

1 WEEK KA ₹ 2100/-

केवल WhatsApp

07089453310
07089453310


[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
18-07-2018 11:08 pm khan786

MUMBAI
CLOSE
FIX

337=247


3333333
3333333
3333333
3333333
3333333

459=134
8888888
8888888
8888888
8888888
8888888


SUPPORT


158~4~~9~568
680~4~~9~180


Good*****luck

[ United States of America (USA) US 168.235.201.171 ]
BOTTOM GO TOP
.
18-07-2018 11:03 pm ANKUR7276

MILAN NIGHT CLOSE

1=380=470=579
6=358=240=259
Sup
9=360=469=135
4=158=149=680

===

RAJDHANI NIGHT CLOSE

4=149=158=680
HILA THO
1=380=470=579
2=147=246=570

===
MAIN MUMBAI CLOSE

9=135=360=469

HILA THO
8=360=468=279
0=136=370=280

[ United States of America (USA) US 168.235.194.22 ]
BOTTOM GO TOP
.

Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..44
Display: old first

:=:Bollywood Movie
WhatsApp status saver for photo or videos
Download the best Android apps on Uptodown
Download Android Game for Free
Shareit  New Apps  Phone  more