SATTA MATKA LIVE RESULT
Time Bazar
457-63-120
ADD GAME
08827887126
☞ Madhur Day ☜
478-94-347
☞ Madhur Night ☜
257-43-256
Raj Kalyan Day
124-77-557
Raj Kalyan Night
239-49-379
Milan Day
358-69-568
Milan Night
134-84-130
Rajdhani Day
268-65-258
Rajdhani Night
350-88-459
☞ KALYAN ☜
770-43-670
☞ Main Mumbai ☜
388-96-358

Home Page
Matka Chating
New User Registration1) ƊO ƝOƬ USƐ ƁAƊ ƜORƊS OR AƁUSǀƲƐ LAƝƓUAƓƐ ǀƝ ƑORUM.


2) ƊOƝƬ ƤOSƬ ƳOUR ƤHOƝƐ ƝUMƁƐRS OR SǀƬƐ LǀƝƘS.


3) ᗪOᑎT ᑭOᔕT ᘜᙀᙓᔕᔕIᑎᘜ ᗩT ᖇᙓᔕᙀᒪT TIᙏᙓ


4) ƊOƝƬ ƤOSƬ ƜROƝƓ RƐSULƬ


5)Iᖴ YOᑌ ᗪOᑎT ᖴOᒪᒪOᗯ ᔕITᕮ ᖇᑌᒪᕮᔕ Tᕼᗩᑎ, YOᑌᖇ *Iᑭ* ᗯIᒪᒪ ᗷᕮ ᗷᒪOᑕKᕮᗪ ᑭᕮᖇᗰᕮᑎTᒪY
NOTICE
Game Pass Hone Par Guesser Ko Wish Kare
This Is Last Warning To All Members

ONLY GUESSER ENTRY IS FREE
JISKO ID ACTIVE KARNI HAI WOH Call - 08827887126 PAR CALL KARE
Admin Whatsaap Num-08827887126

Name:

Text:

Retype numbers from picture:20-03-2018 11:48 pm ANKUR7276

FIXMAIN MUMBAI FIX CLOSE

2~147~570
0~136~370


SUP
246~357~280~179

5~168~258
7~269~250

CP,PANA
20-25-70


JODI RUN
92~94~98


https://youtu.be/dIOGOYYKF-c

[ Canada CA 47.247.163.75 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 11:25 pm ANKUR7276

MAIN MUMBAI FIX CLOSE

5~168~258
0~136~370


SUP
357~~280

2~147~570
7~269~250

CP,PANA
20-25-70


JODI RUN
92~94~98

[ Canada CA 47.247.163.75 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 11:08 pm ashok koli

MAIN MUMBAI CLOSE

11111111111

77777777777

11111111111

88888888888


Pana:380*579*458*269
[ United States of America (USA) US 168.235.201.120 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 10:44 pm VIRAT SIRजय माता दी

MAIN MUMBAI
FIX
SINGLE
CLOSE
600

66666666666
6666666666
666666666
66666666
6666666
666666
66666
6666
666
66
6


(((VIRAT SIR)))

[ United States of America (USA) US 168.235.200.154 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 10:05 pm khan786

MUMBAI
CLOSE
FIX

139=148


3333333
3333333
3333333
3333333
3333333

189=134
8888888
8888888
8888888
8888888
8888888


SUPPORT


145~0~~5~140
569~0~~5~456


Good*****luck

[ United States of America (USA) US 168.235.200.124 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 9:25 pm ANKUR7276

MAIN MUMBAI OPEN

4~158-149~47-49-43
9~360-469~92-94-98

SUP
8~369-279~83-80-89
0~370-136~01-03-07

CP.PANA20-25-70

[ Canada CA 47.247.163.75 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 9:18 pm SONU CHIKNA

BOM BOM BOMBAY

SINGLE SHOT

5555
5555
5555
5555
5555

PANA

456 & 249

JODI DHAMAKA

*(((( 57 ))))*

LIFE TIME LOSS COVER KAR LO

Pro...$ONU CHIKNA

[ Canada CA 47.247.233.6 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 9:08 pm khan786

MUMBAI
OPEN
FIX


555555555
555555555
555555555
555555555
555555555
555555555
555555555
555555555
555555555
555555555


SUP__0~2~7


179=570=235=140
160=778=389=258


52=02=20=70
57=07=25=75


Good******luck

[ United States of America (USA) US 168.235.200.124 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 8:56 pm PRAVIN BHAI

*______~ MILAN NIGHT ~_____**Single Strong open*


*__=350=__=125=__=224=__**888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*
*888888888888888888888*

*___=88=___=83=____81=___*


*Support*


*~=280=680=~*


*=111111111=0000000000=*


*__=10=__=13=__=01=_=06=____**GOOD LUCK*

[ United States of America (USA) US 8.37.234.20 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 6:01 pm PRAVIN BHAI

*______= KALYAN =______*

*100% LOSE COVER GAME.*

*• BiG STRONG SINGLE CLOSE •*

ⓟⓐⓝⓐ

*__=230=____=140=____=690=__*


*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*Support*

*~148=146~*

*=333333333=111111111**•GOOD LUCK•*

[ United States of America (USA) US 8.37.234.20 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 5:48 pm ANKUR7276

KALYAN~CLOSE

2~147-570
8~369-279
9~360-469

SUP
1~380-470

JODI RUN
42~40~45

CP.PANA
20-25-57

[ Canada CA 47.247.163.75 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 4:41 pm khan786

Originally posted by khan786
KALYAN
OPEN
FIX


44444444
44444444
44444444
44444444
44444444
44444444
44444444
44444444
44444444
44444444


SUP_2~8~1


347=147=128=125
680=246=236=350


45=20=12=84
46=23=17=89


Good******luck


OPEN 770-44444 PASSSS
OPEN 770-44444 PASSSS
OPEN 770-44444 PASSSS
OPEN 770-44444 PASSSS

=JODI RUN===45===46==

[ United States of America (USA) US 168.235.200.124 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 4:04 pm PRAVIN BHAI

*______= KALYAN =______*

*• STRONG SINGLE OPEN •*

ⓟⓐⓝⓐ

*__=690=____=230=____=780=__*


*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*
*5555555555555555555555*


*__=56=____=52=____=54=__*


*Support*

*~578=678~*

*=0000000000=11111111111*


*__=09=__=01=__=12=___=10=__**•GOOD LUCK•*

[ United States of America (USA) US 8.37.234.20 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 3:55 pm ANKUR7276

SINGAL OPEN
1~290-245=470
12=17=14=19KALYAN HOT OPEN

1~380-470-579=12-13-18
6~358-259-240=62-63-68

SUP
4=149-158-347=42-40-45
7=269-250-359=74-72-77

CP.PANA=20=25=57


https://youtu.be/ztfi2cFMx6k

[ Canada CA 47.247.163.75 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 3:50 pm khan786

KALYAN
OPEN
FIX


44444444
44444444
44444444
44444444
44444444
44444444
44444444
44444444
44444444
44444444


SUP_2~8~1


347=147=128=125
680=246=236=350


45=20=12=84
46=23=17=89


Good******luck

[ United States of America (USA) US 168.235.200.124 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 3:23 pm G S RANA

Kalyan

Strong open to close


77777777____111111111
77777777____111111111


99999999____444444444
99999999____444444444

Penal

377___137___379___347

Jodi

77____13___95____40

Support femaly group
Good luck dosto

[ United States of America (USA) US 157.37.148.3 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 2:59 pm PRAVIN BHAI

*______= MILAN DAY =_______*

*~ single STRONG open ~*

*_~=112=~_~=248=~_~=699=~_*


*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444*
*44444444444444444444**___=43=____=49=____=44=___*


*Support*


*258/288*


*88888888888=5555555555*

*__=81=__=89=__=56=__=51=__**===____Good luck____ ==*

[ United States of America (USA) US 8.37.234.20 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 11:19 am ashok koli

KALYAN & MAIN MUMBAI

Fix Geme 101%Forfit

1050Rs.Aadvance deke
Mebarsip join kare

पैसा आपका भरोसा हमारा
MAIN MUMBAI VIP CLOSE
9 pass 180 pana pass

Fix Geme Call kare...

Call: 9766447899

9766447899

9766447899


9766447899

Hamare Geme se Bohat se
Logone Aapna loss kavar
Kiya he. Aap mera Geme
Dek sakte he ....Originally posted by ashok koli
MAIN MUMBAI CLOSE

000000000000

99999999999

00000000000

99999999999


Pana:478*379*380*136

[ United States of America (USA) US 168.235.201.120 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 11:06 am ANKUR7276

TIME BAZAR
BHOOTNATH NIGHT
OPEN~TO~CLOSE


2~147-570~21-23-27
4~158-149~49-41-45
5~258-168~58-50-54
SUP
8~279-369~85-87-81
==================


MADHUR DAY
OPEN~TO~CLOSE

4~158-158~47-41-45
7~269-250~74-78-72
8~369-279~83-87-81
SUP
5~168-258~56-50-54
==================


BHOOTNATH DAY
MADHUR NIGHT
MILAN DAY
OPEN~TO~CLOSE

1~470-380~10-14-16
7~269-250~74-78-70
0~370-136~01-05-07
SUP
8~369-279~83-87-89
==================


RAJDHANI DAY
OPEN~TO~CLOSE

2~147-570~29-23-25
3~148-247~38-32-34
6~259-358~65-69-61
SUP
5~168-258~56-50-52
==================


MILAN NIGHT
OPEN~TO~CLOSE
5~258-168~56-58-52
6~259-358~65-67-61
8~369-279~83-85-89
SUP
9~360-469~92-94-98
==================


RAJDHANI NIGHT
OPEN~TO~CLOSE
3~148-247~38-30-34
4~158-149~47-49-43
0~370-136~01-03-07
SUP
1~380-470~10-12-16

https://youtu.be/Bjr8k5AkH-U

[ Canada CA 47.247.163.75 ]
BOTTOM GO TOP
.
20-03-2018 8:40 am PRAVIN BHAI
DAILY 100% fixx game


100% PROFIT GAMEMILAN DAY

KALYAN


MILAN NIGHT

MAIN MumbaiOnly SINGLE ANK OPEN

Two strong jodi

Two strong PANNA

Call 08796305930

Wattsup no 08796305930

CALL 08796305930
Membership =>

Advance 2550/-₹Passing record देखने के बाद कॉल करे
.

Advance only 2550/-₹

Full Profit Game


[ United States of America (USA) US 8.37.233.156 ]
BOTTOM GO TOP
.

Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..18
Display: old first

:=:

Bollywood Movie
Download Android Game for Free
Shareit  Android Games  IMO  more